www.pioenieren.nl

Pioenenkwekerij Pioenieren

 

Wij beschikken over zowel een kas voor de binnenteelt van pioenrozen als de nodige percelen grond voor de buitenteelt.

 

Het grote voordeel van een kas is dat wij vanaf april al bloemen in bloei krijgen.

 

De Buitenteelt.

 

De buitenteelt gebeurt bij ons op zandgronden in de bollenstreek.

Het voordeel hiervan is dat wij altijd, behalve bij strenge vorst, bewerkingen op het land kunnen doen of planten kunnen rooien.

In de winter is het vooral nodig om te zorgen dat de planten geen wateroverlast hebben.

 

We controleren de grondwaterstand dan ook wekelijks en als het nodig is, pompen we het water uit het land via de drainering.

Vanaf half februari beginnen we al weer met de bemesting en de onkruidbestrijding, de neuzen van de pioenen beginnen zich onder de grond te strekken.

Begin maart laten de eerste vroege soorten de neuzen boven de grond zien en als de grondtemperatuur boven de 9C komt gaat het ineens hard.

We beginnen bij het boven de grond komen van de pioenrozen direct met de bestrijding van botrytus, hier is de pioen zeer gevoelig voor,

Je kan hierdoor zogeheten omvallers van krijgen, de plant wordt dan door deze schimmel bij de steel aangetast waardoor deze uiteindelijk omvalt.

In een later stadium kan het blad en zelfs de bloem besmet worden door botryus, de bloem lijkt dan van boven goed maar via de steel is er dan een aantasting in de bloem.

Het is dus zaak voor ons om preventief botrytus te bestrijden, als je besmetting krijgt ben je vaak te laat om erger te voorkomen.

 

In april gaan we de pioenrozen pluizen, dan halen we de zijbloemen met de hand weg zodat alle energie naar de hoofdbloem kan gaan en zo kweken wij een grotere hoofdbloem. Dit is een echt monnikenwerk!

Vooral bij de cultivar "Duchesse de Nemours" is het heel veel werk. Dit soort maakt ontzettend veel zijbloemen!

 

In mei beginnen we dan als eerste met de oogst van Red Charm, gevolgd door Coral Sunset en Coral Charm. Het zijn dus de Charm soorten die het eerste bloeien.

Duchesse de Nemours is de volgende in bloei en uiteindelijk oogsten we Sarah Bernardt als laatste cultivar.

© 2018 - Mobiel: 06 3653 9958 - Email: jolanda@pioenieren.nl